Hovedmedlem:         kr. 300,- 
Ungdomsmedlem:    kr. 150,-
Familiemedlem:         kr. 60,-

Fornavn:

 

Etternavn:

 

E-post:

 

Telefon: