DKW modeller:


MC med magnet-tenning utenom RT 3 PS

6.5 mm FØD

RT 3 PS

4.5 mm FØD

MC med batteritenning fra 1931 med nesestempler

6.5 mm FØD

MC med batteritenning fra 1931 med vendespyling

5,5 mm FØD

KM Luxus og KS 200

4.0 mm FØD

RT 125

4.0 mm FØD

NZ 250

4.5 mm FØD

NZ 350

6.5 mm FØD

NZ 500

6.5 mm FØD

F1 (nesestempler)

6.4 mm FØD

F2-F8 (vendespylte motorer)

5.0 mm FØD

Sonderklasse 1001 med Päge anlegg

5.5 mm FØD

Sonderklasse 1001 med Bosch anlegg

10.5 mm FØD

Sonderklasse 1002 (instilles med lukket forstillingsvekt)

2.0 mm FØD

Sonderklasse 1937 model

1.0 mm FØD