Om Norsk DKW Union


Norsk DKW Union, NDU, ble etablert av tre entusiaster i Oslo-området høsten 1983. Klubben har siden den gang vokst jevnt og trutt, og vi teller i dag 196 medlemmer med til sammen godt over 300 kjøretøy.

Klubbens interesseområde er kjøretøyer av Auto Union merkene Audi, DKW, Horch og Wanderer, samt IFA, Wartburg, Trabant og MZ. Løpende aldersgrense for kjøretøyene er 30 år.

Medlemsbladet vårt heter DKW Nytt og utkommer 4 ganger i året. Her er alle medlemmer velkommen til å skrive innlegg og annonsere. Kjøp- og salgsannonser fra medlemmene er selvsagt gratis. Bladet inneholder også merkehistorikk, info fra utlandet, tekniske tips o.l.

Vi arrangerer to treff i sommerhalvåret, et rent MC-treff og et familietreff åpent for alle kjøretøy vi representerer.

Vi har medlemmer fra hele Europa, dog flest fra vårt eget land, og de er i alle aldere. Kjøretøyene deres dekker et meget bredt spekter, fra førkrigsveteraner av bil og MC, til etterkrigskjøretøy av DKW, Audi, IFA, Wartburg, Trabant og MZ fra 50-, 60- og 70-tallet.

NDU er en av mange DKW/Auto Union klubber i Europa, og vi har et godt samarbeid med de andre interesseklubbene. Hvert år arrangeres det et Internasjonalt Auto Union treff hvor det deltar 250-400 kjøretøyer. NDU har arrangert dette treffet to ganger, i 1996 på Hamar og i 2005 i Langesund.

NDU er tilsluttet LMK (Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber), som igjen er tilsluttet FIVA, og vi kan dermed tilby gunstig kjøretøyforsikring til våre medlemmer gjennom LMK-forsikringen.

Alle interesserte ønskes hjertelig velkommen til medlemskap. Det kreves ikke at du har et kjøretøy – så lenge interessen er der

Medlemskontingenten er for tiden kr. 300,- for hovedmedlem, kr. 150,- for ungdomsmedlem (under 21 år) og kr. 60,- for familiemedlemskap.