Innmelding i NDU


For å bli medlem i Norsk DKW Union, må du sende inn en giroinnbetaling til adressen under, eller bruk skjema til høyre:

Norsk DKW Union
c/o Frank Sørensen
Østensjøveien 27
1430 Ås

Hovedmedlem:..........kr. 300,-
Ungdomsmedlem:.....kr. 150,-
Familiemedlem:........kr.  60,-

Bankgironr.: 1602 59 86826

Straks vi har mottatt din innbetaling, vil vi sende deg de eksemplarer av DKW Nytt som har utkommet inneværende år, våre statutter samt klubbens kjøretøyoversikt.

Alle interesserte ønskes hjertelig velkommen til medlemskap. Det kreves ikke at du har et kjøretøy – så lenge interessen er der.